Plånboken

50 min
I dag vill allt färre bankkontor hantera kontanter. För kunder som vill ha pengar i handen blir den vanliga bankomaten därför viktig. Men vad händer när något går fel? Plånboken har träffat Mitchelle som försökte ta ut 5000 kronor. Banken drog pengarna från hennes konto, men ur bankomaten kom inga pengar. Johan Nilsson från Bankomat AB besöker studion. Intresset för att handla ekologisk mat ökar allt mer. Och det gör även utbudet. För att vi ska kunna skilja ekologiska varor från andra är de märkta på olika sätt. Men det finns flera olika märken och alla betyder inte samma sak. Hur ska vi till exempel kunna veta om en ekologisk produkt från USA betyder samma sak som en svensk vara med ekomärkning? Lena Wallin från Livsmedelsverket kommer till Plånbokens studio och berättar hur vi ska tänka när vi handlar ekologiskt. För att kunna se de tv-kanaler vi vill, träna på gymet och prata i vår mobiltelefon måste vi ingå ett avtal med företaget som levererar en tjänst eller produkt till oss. Me