Radiofynd: Eugeniahemmet 1959

4:53 min
1959 sändes ett program i radion som satte en lavin i rullning när det gäller synen på hur vi ska ta hand om barn med funktionshinder. Det var Lis Asklunds reportage om förhållandena på Eugeniahemmet, en institution för handikappade barn.