Ian Buruma om framtiden för Europa som idé

44 min
I dagens OBS Magasin möter vi författaren och mäniskorättsprofessorn Ian Buruma i ett samtal om framtiden för Europa som idé; flyktingkrisens följder och hur vi vet när det tredje världskriget börjar.