Kulturnytt 20110331

15 min
Kulturnytt torsdag med Nils Lindström i studion berättar att Stina Oscarson blir ny chef för Radioteatern. Black Power Mix Tapes, en film om hur svensk media intresserade sig för svartas kamp för sina rättigheter i USA, har premiär idag. Vi recenserar Péter Nádas roman Fotograferingens vackra historia och teater, Profeten från Västra Götaland, på stadsteatern i Göteborg. Dessutom möter vi den brittiske konstnären Phil Collins som är dubbelt aktuellt i Stockholm.