Föränderligt och varaktigt

25 min
I veckans Språket från vetenskapsradion tar lyssnare upp aktuella ämnen. - Är det rätt att säga att japanerna är ’överväldigade’ av tsunamin? Och vad ska man tänka när man hör att det är ’40 procents chans’ att det blir en ny stor jordbävning? Professor Lars-Gunnar Andersson diskuterar ordval och ord på glid i betydelseskalan. Att språket aldrig är statiskt får ytterligare en illustration av Henrik Barruk, som arbetar för att umesamiskan ska få nytt liv och räddas till eftervärlden. Ann Gustafsson från Malmö berättar, liksom många andra lyssnare, att man där säger 'nyckelen' och 'cykelen', apropå förra veckans diskussion. Alla veckans lyssnarfrågor: -mera om nyckelen - ’japanerna är överväldigade av jordbävningen’ - ’40 procents chans' till ny stor jordbävning - ’misstänka’ - bara om mindre välkomna utvecklingar? - ’Hotaheiti’ - varifrån kommer uttrycket? - vad betyder ’Mellansverige’? - hög och lång - varför olika ord för människor och master?