Människor på flykt och vad vi kan göra för att visa solidaritet

32 min
Det är exakt ett år sedan Morgonpassets temavecka om flykt avslutades. Nu kommer Fredrik Sperling från FN:s flyktingorgan UNHCR till Martina, Hanna och David och berättar om murarna runt Europa, katastrofvågen och hur läget ser ut just nu.