Varför det är positivt med engagemang på nätet

28 min
Det bubblar på nätet av engagemang kring flyktingfrågan. Martina, David och Hanna pratar om nätengagemang och varför den betyder något med Brit Stakston.