Kulturnytt

9:00 min
IS förödelse av Palmyra fortsätter. Första delen av Nobelkoden. En vacker och modig uppsättning av Fosses Barnet på Dramaten.