Kulturnytt

10 min
Henning Mankells bortgång - Suzanne Osten, Krister Henriksson och Kenneth Branagh minns honom och hans arv. Mattias Berg om historien bakom Nobel. Lars Nittve lämnar museiprojekt i Hongkong.