Kulturnytt

10 min
Palestinas Oscarsfilm Sverigeaktuell, Lars Nittve om beslutet att lämna Hongkongmuséet och Tysklandsreaktioner på Mankells bortgång.