Vinlandskartan femtioårigt debattämne

24 min
Om den världsberömda äldsta kartan över Amerika, som många forskare hävdar är en förfalskning, och om ekonomernas behov en historielektion i spåret av den senaste finanskrisen.

För exakt femtio år sedan presenterades Vinlandskartan för en förbluffad allmänhet – kartan, som påstods vara världens äldsta avbildning av Amerika, men som allt sedan starten varit hett omdebatterad inom forskningen. Idag lutar de flesta åt att det är en förfalskning. Vetenskapsradion Historia berättar om kartans historia, men också om alla de andra, säkrare, vetenskapliga bevis som nu ställt det utom allt tvivel att vikingarna, snarare än Columbus, var första européer i Amerika.

– Det finns egentligen ingen information på Vinlandskartan som tillför något om vår kunskap om nordbornas kolonisation av Vinland, menar historikern Fredrik Charpentier Ljungqvist.

Dessutom om ekonomernas historiesyn, som nu kritiseras av idéhistorikern Simon Larsson.

– Det här tänket, att historien går i cykler, och att man kan lära av tidigare kriser, stämmer dåligt överens med en humanistisk tidsuppfattning, menar han.

Programledare är Tobias Svanelid.