Fler muslimer blir kristna

45 min
Katolska kyrkans familjesynod öppnad. Biskopar från världens stift ska enas om vilken syn på äktenskapet som ska råda framgent. Brännbara frågor som splittrar den världsvida kyrkan. Samtal med Alice Petrén, reporter på ekoredaktionen som följer utvecklingen.Reportage om arabisktalande muslimer i Sverige som konverterat till kristendom av Alexandra Sandels. En märkbar ökning enligt svenska frikyrkoförsamlingar. Reportage om och med en kontroversiell debattör, Mona Walter, som också lämnat islam och idag är en tydligt kritisk röst som uppmanar andra muslimer att konvertera av David Berjlund. Nyheter i korthet med Alexandra Sandels. Samtal med Michel Issa, munken som blev multientreprenör. Krönika från Hanna Sahlberg SRs Kinakorrespondent