Kronvilt - en joker i vargdebatten

20 min
Vargen äter hellre kronvilt än älg. Om man använde sig av den kunskapen skulle konflikten mellan älgjägare och vargvänner kunna minska.

Kronvilt är ett djur som få har sett. De är mycket skygga och svåra att jaga. Idag finns kronvilt i landets alla län förutom i Norrbotten och Gotland.

I programmet gör vår reporter ett besök i Skåne för att försöka se och höra brölande kronhjortar. Kronviltet i Skåne och på Halle- och Hunneberg i Västergötland tillhör den unika och rödlistade kronviltstammen.

Ökar antalet kronvilt i vargens kärnområde finns mycket som tyder på att vargen skulle växla över från älg till kronvilt. Det visar erfarenheter från bland annat Polen.

I programmet medverkar Anders Jarnemo, som är viltforskare vid Högskolan i Halmstad.