Maris Café med chili och rugby

Här finns inget ljud
Janne Nordstedt fixade maten och Edit Eliason stod för musiken. Däremellan fanns rugbyspelare och bridgespelare.