Nyheter från Vetenskapsradion

4:48 min
Ländernas frivilliga utsläppsåtaganden inför klimatmötet i Paris är olika formulerade och jämförs nu av forskare. Att lära sig träna upp lungornas volym, precis som en del delfiner gör, kan hjälpa personer med lungsjukdom. Insektsforskare på Ölands forskningsstation Linné har upptäckt en ny myggart i sin egen kompost.