Olika klimatbud till Paris

20 min
Inför klimatmötet i Paris har världens länder lämnat bud på vad de kan tänka sig att göra för att minska sina utsläpp. Frågan är om det räcker, och hur man ska jämföra vad de säger?

Inför klimatmötet i Paris i december har världens länder lämnat bud, så kallade INDC, om vad de kan tänka sig att göra för att minska sina utsläpp. Frågan är om det räcker, och hur man ska jämföra vad de säger?

Att det blivit mer fokus på frivilliga insatser från världens länder än tidigare tror förhandlingsveteranen Bo Kjellén är en bra utveckling, och att det redan innan mötet går att jämföra ländernas ambitioner kan hjälpa processen.

Men frågan är om ländernas bud är alltför olika för att de ska kunna sättas sida vid sida? På Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet arbetar Björn-Ola Linnér, Mattias Fridahl och Nagmeh Nasiritousi med att studera klimatbuden. Och de menar att olika länders INDC kan se väldigt olika ut.