Mars, Titan och 67P - planeterna med dragningskraft på forskarna

20 min
Hur går det för Rosettas landare på kometen, och hur stor blev uppståndelsen när forskarna presenterade fynden om vatten på Mars?

Allt från vatten på mars till Saturnus måne Titan och kometen 67P, som rymdsonden Rosetta kretsar runt, diskuterades nyligen på en europeisk planetforskarkonferens.

Vi tar upp några av konferensens frågor med Andreas Johnsson, geolog vid Göteborgs universitet med Mars som sitt expertområde, Anders Eriksson, rymdforskare vid Institutet för rymdfysik som följer rymdsonden Rosetta och Oleg Shebanits, doktorand vid Institutet för rymdfysik och Uppsala universitet som studerar jonosfären vid Saturnus måne Titan.