Hur besvarar man ett tack?

24 min
I veckans avsnitt pratar vi om ordet tack, som kan användas både som en bekräftelse på tacksamhet och som ett avslut på en konversation.

Veckans språkfrågor:

Hur ska man säga hen i objektsform?

Varifrån kommer ordet kvarleva?

Att svara ”ingen fara” på ett tack, istället för ”ingen orsak” – var kommer det ifrån?

Hur besvarar man ett tack och hur varför avslutas meningar med tack?

Varför använder vi utrycket ex, som i exmake?

Varför säger vi melon och citron med långt betonat o-ljud på andra stavelsen?

Vad är en kiasm?

Veckans språkexpert är Ylva Byrman, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.