Kulturnytt

9:00 min
Nytt Katarina Taikonpris instiftat. Maria Edström om John Ajvide Lindqvists nya bok "Rörelsen. Den andra platsen". Barns perspektiv på stadsplanering och design.