Kulturnytt 15:45

10 min
Unikt svenskt koncept i folkmusik fyller 25 år i år, Karsten Thurfjell utreder turerna kring en aktuell utredning om framtidens arkitektur och design. Så läser vi en skräckroman där brunkebergs-tunneln spelar en viktig roll.