Sex på jobbet - en komplicerad affär

24 min
Många tycker att sex, kollegor emellan på arbetsplatsen är en särskilt laddad situation. Men det händer ju, och vad ska man göra efteråt?

Om man fascineras av förälskelsen som omstörtande kraft rekommenderas starkt den italienska sociologen Francesco Alberonis bok Förälskelse och Kärlek (Bokförlaget Korpen 1982).

Alberoni beskriver hur förälskelsen bryter ny mark och revolterar mot den rådande ordningen. Förälskelsens kraft uppstår genom de motstånd den måste övervinna både på det personliga planet och i förhållande till omgivningen.

Förälskelsen är enligt Alberoni en revolution på tu man hand. Han beskriver så vackert förälskelsen som ett fruktat och eftersträvat undantagstillstånd vars paradox är att den ständigt styr mot sitt eget upphävande.

Alla förälskelser måste gå över, ingen orkar leva i konstant passion. Antingen tar känslorna slut eller så övergår förälskelsen i kärlekens mindre dramatiska stadium.

Jag kan inte göra Alberonis text rättvisa här: läs den! Den håller ännu.

Programledare är Per Naroskin.