Helig plats i centrum för eskalerande konflikt

47 min
Tempelberget i Jerusalen centrum för eskalerande konflikt. Rapport och reportage av Nivette Dawod och fördjupande samtal med Svante Lundgren, docent i judaistik. Reportage av Teresa Torstensson från Römosseskolan, en muslimsk friskola i Göteborg, som först fick nej på sin ansökan att utvidga verksamheten, men sedan sa skolinspektionen ja. Nyheter i korthet med Alexandra Sandels.Samtal med samfundsminister Alice Bah Kuhnke, som nu varit minister i ett år. Hur ser hon på statsbidrag till trossamfund och varför ska samfunden delta i integrationsarbetet? Reporter Åsa Furuhagen. Krönika från Maria Persson Löfgren i Moskva. Niqab, ansiktstäckande slöja, i fokus när Kanada går till parlamentsval. Varför det och vad vill politikerna inte tala om? Samtal med Inger Arenander SRs Washingtonkorrespondent.