Johanna Melén om Ungerns taggtrådspolitik

29 min
Ett drygt kvartssekel efter murens fall byggs nya murar i Europa. Den här gången är det Ungern som sätter upp taggtrådsstängsel för att hindra flyktingar från bland annat krigets Syrien.

Om ungersk taggtrådspolitik och om den demokratiska utvecklingen under landets premiärminister Viktor Orbán.

Radiokorrespondenterna görs den här veckan av Sveriges Radios Östeuropakorrespondent Johanna Melén och sänds från Ungerns huvudstad Budapest. Hennes gäster i programmet är Sara Svensson, statsvetare och gästprofessor i Budapest och Peter Balogh, kulturgeograf som bott många år i Sverige men nu återvänt till Ungern.