Skolans misslyckande med matematiken

19 min
Matematikundervisningen i de svenska skolorna är i akut behov av förnyelse. För tio år sedan låg svenska elever över medelvärdet i matematik i olika internationella undersökningar. Men i den senaste undersökningen har de svenska eleverna tappat rejält och ligger nu på genomsnittet bland OECD-länderna. Det är framförallt de lågpresterande eleverna som tappat mest. Enligt den senaste PISA-rapporten, en rapport där elevers förmågor inom olika ämnen i 66 länder undersöks och jämförs, är den segregering som uppstått i samband med att det fria skolvalet infördes en viktig förklaring till att svenska elever tappar i rankingen. Men professorn i matematikdidaktik vid Umeå universitet, Johan Lithner anser att de metoder som används i undervisningen är en annan viktig faktor. Matematikundervisning i Sverige består till stor del av att elever ska lära sig olika matematiska begrepp och formler utantill. Det är för lite av resonemang och problemlösning på matematiklektionerna, enligt Lithner. Det är därför som mattekunskaperna försämrats bland svenska 15-åringar. Han får medhåll i programmet av matematikläraren Lena Adolfsson som beskriver matematiklektionerna som en hastighetstävling där det gäller för eleverna att hinna med så mycket som möjligt.