Är den pedagogiska mångfalden hotad?

Här finns inget ljud
Vi möter företrädare för alternativa pedagogiska inriktningar, bl.a. på en waldorfskola och vi hör Idéburna skolors riksförbund, Friskolornas riksförbund och utbildningsminister Gustav Fridolin. UR.