Myndigheter utreder hur folkhälsan ska skyddas

25 min
Parasiten rävens dvärgbandmask upptäcktes för första gången i Sverige i februari. Nu har regeringen givit ett antal myndigheter uppdraget att se över konsekvenserna av parasitens entré i de svenska skogarna.

Det som ska utredas är vilka åtgärder som är nödvändiga för att skydda folkhälsan, och de myndigheter som ska utreda det hela är bland andra Smittskyddsinstitutet, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket. Allt samordnas av Jordbruksverket, med veterinärinspektören och handläggaren Maria Cedersmyg i spetsen.

Veckomagasinet ringde upp Maria Cedersmyg för att höra hur det här regeringsuppdraget påverkar arbetet. Än så länge bara fått ett utkast på uppdraget och inte den slutliga versionen, men Maria Cedersmyg kunde ändå säga en del om arbetet.

Satellitbolag som börjar "extraknäcka" som vanliga mobiltelefonoperatörer kan skapa problem för GPS:er, alltså för satellitnavigering. Att detta kan bli ett problem i USA berättade vi i våra nyheter i veckan. Det talas till och med om att USA kan få döda zoner för satellitnavigering - där GPS inte skulle fungera.

Här i Sverige ska det inte behöva bli så illa, försäkrar Urban Landmark som arbetar på den statliga myndigheten Post- och telestyrelsen - som håller ordning på frekvenser så att det inte blir krockar melan olika aktörer.

En lavinartad ökning av upptäckta planeter, med hjälp av rymdteleskopet Kepler berättade Vetenskapsradion också om i veckan som gick. Vad ligger bakom denna explosion i antal upptäckta planeter? Och hur är det med förutsättningarna för liv därute? Vetenskapsradions Per Helgesson har träffat Geoff Marcy, professor in astronomi vid Berkeleyuniversitetet.

Träning är effektivt för att förhindra fall hos äldre människor - särskilt balans och styrketräning. En metod som används bland 65-plussare i Uppsala är den kinesiska träningsformen Qi Gong. Följ med Vetenskapsradions reporter Hanna Westerlund på ett pass.

Efter att DNA-tekniken blivit en rutinmetod inom kriminaltekniken kommer snart nästa revolution, RNA-tekniken. DNA-kedjans mindre kända kusin RNA kan ge svar på från vilka specifika celltyper som proverna kommer, och det kan vara oerhört viktigt vid utredningar av till exempel sexualbrott eller mord. Hör Weine Drotz, biologisk expert på Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL.

Vanliga värktabletter innehållande ibuprofen, exempelvis ipren och ibumetin, kan minska risken för Parkinsons sjukdom. Frågan är då om vi ska börja äta de här medicinerna i förebyggande syfte. Vår reporter Niklas Zachrisson ställde frågan till docent Dag Nyholm, läkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Fler nyheter i veckan som gick: