Med Emmy Rasper

30 min
Ring P1 från Göteborg om bland annat ränteavdrag, trafiksäkerhet, bostadsmarknaden. Programledare: Emmy Rasper, producent Victor Friberg.