Nyheter från Vetenskapsradion

4:51 min
Den med dåliga inkomster löper större risk att dö efter en hjärtoperation än den med höga inkomster. Sveriges gränser inom landet, med passtvång vid sockengränser, försvann 1860 och det ledde till större jämlikhet. Forskare har studerat nybildningen av tänder hos malawiciklider för att på sikt se hur även vi människor skulle kunna få nya tänder sent i livet.