Skriver du ej i stället för inte?

25 min
I veckans program har lyssnaren Kristoffer upptäckt ett nytt sätt att använda uttrycket "klara ut" och så reder vi ut om ordet ej används mer på senare tid.

Veckans språkfrågor:

Hur byttes "icke" ut mot "inte" och har ordet ej blivit vanligare?

Varför använder deltagarna i en viss dokusåpa uttrycket "sticka under stolen"?

Varför heter det screenprinta och inte printscreena när vi tar en skärmdump?

Vad kommer själva "dump" i skärmdump ifrån?

Varför säger man att man har "klarat ut" ett dataspel?


Med Ylva Byrman, doktorand i nordiska språk vid Göteborgs universitet.

Programledare Emmy Rasper.