Kan vården kräva rökstopp?

20 min
Sedan 2012 har många svenska sjukhus infört krav på att rökande patienter tar ett rökstopp före och efter planerade operationer. Men vad kan vården egentligen kräva av patienterna?

Många vetenskapliga studier visar att risken för komplikationer efter operationer är ungefär dubbelt så stor för rökare som för en icke-rökare.

Vi har många krav inför operation. Till exempel får man inte ha en oreglerad diabetes eller oreglerat högt blodtryck, eftersom det ökar risken för komplikationer. Samma gäller rökning. Ett rökstopp två månader före och efter operation halverar risken för komplikationer.

Ola Rolfson, ortopedläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg anser rökstopp ska vara ett krav för att bli opererad, menar Ola Rolfson, ortopedläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Men det krockar med etiska regler.

– Den patient som inte klarar ett rökstopp blir inte nedprioriterad eftersom allt arbete bygger på Sveriges vårdetiska plattform, som slår fast att vi aldrig kan välja bort människor på grund av tidigare livsstil, säger Erika Sandberg, processledare på Sahlgrenska.

Men med allt ökande kostnader för livsstilssjukdomar kan detta komma att ändras.

– Det kommer att bli mycket tuffare beslut framöver vad gäller prioriteringar. Den etiska plattformen kommer framöver att prövas på ett mycket tydligare sätt, menar Lars Sandman, professor i vårdetik vid högskolan i Borås.

I programmet medverkar även Mariette Eriksson, som slutade röka efter sin operation.