Kulturnytt

14 min
Anmälningarna mot svenska medier ökar. Pjäsen "Machinal" om ett kriminalfall i USA på 1920-talet, vi har besökt Dokk1 i Århus, recension Krisztina Toths nya bok "Pixel". Programledare Andrea Valderrama.