Så ändras bilden av planeternas födelse

20 min
För 20 år sedan hittade man den första exoplaneten. Nu är man uppe i 2000 och med bättre datorsimuleringar förändrar det bilden av planeternas barndom och hur ett vanligt solsystem ser ut.

Vårt solsystem har sin början för 4.5 miljarder år sedan när ett enormt molekylmoln i rymden kollapsade av sin egen vikt.

Med hjälp av modeller återskapar Anders Johansen och Bertram Bitsch, båda astronomer vid Lunds universitet, vad som hände sedan. Deras nya teori om hur småstenar kan koncentreras och bilda planetkärnor, kan bidra till att förklara hur jätteplaneter som Jupiter kan bildas.

Nu ska de skriva en stor kod som kan simulera ett helt solsystems bildande, från stoftkorn till planeter. Men att göra sådana modeller är svårt, framför allt då vi inte riktigt vet hur ett vanligt solsystem ser ut.

I programmet medverkar också Alexis Brandeker, astronom vid Stockholms universitet

Låten i programmet är gjord av Vangelis och heter "To the unknown man", 1977.