Tuff arbetsmarknad för nyanlända

20 min
Frågan om lägstalöner på arbetsmarknaden har blivit aktuell när många flyktingar söker sig till Sverige. Är lönerna för höga så att de som står utanför inte har möjlighet att konkurrera om jobben?