Om samhällsansvar - från Vännäs kyrka

Här finns inget ljud
I gudstjänsten från Vännäs församling predikar kyrkoherde Marie-Louise Marsjögård tillsammans med Vännäs kommunchef Hans-Åke Donnersvärd på temat samhällsansvar.

Gud behöver människan. Om det handlar gudstjänsten från Vännäs i Västerbotten.

”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud”, står det i evangelietexten denna söndag med temat samhällsansvar. Kyrkoherde Marie-Louise Marsjögård, menar att det handlar om att se livet som en helhet.

Gud behöver oss människor för att vara Guds händer och arbeta för det goda i samhället. Det finns en uppgift att verka där man befinner sig.

I gudstjänsten har hon också inbjudit kommunchefen Hans-Åke Donnersvärd att predika.

Det känns naturligt när vi pratar om samhällsansvar. Vi arbetar på samma plats med samma uppdrag – att ge dem som bor här ett gott samhälle att leva i. 

Texter

Jeremia 29:4-7
Romarbrevet 13:7-10
Matteusevangeliet 22:15-22

Musik

Jag vill ge denna dag till dig (U Nomark)
Öppna mig för din kärlek (Sv Ps 96)
Hallelujah (G F Händel, M O Jackson, M Warren, M Kibble)
Amazing Grace (J Newton, A o M Spångberg)
Blott i det öppna (Sv Ps 90)
Viva Jesu medley (B Dube)
Allt under himmelens fäste (Trad. folkvisa från Gotland)
Curbits (N Lindeberg)
Så länge solen värmer jorden (Sv Ps 602)
Lovsjung vår Gud (C Eggleton, L Axelsson)
På vägarna ute i världen (Psalmer i 2000-talet 958)
Heaven is my goal (M Yancey)
Får ej i vårt hjärta bo (B Granstam)

Medverkande

Marie-Louise Marsjögård, liturgi, textläsning och predikan
Hans-Åke Donnersvärd, predikan
Gunhild Sörensdotter, textläsning
Birgitta Nilsson, textläsning
Elena Vestermark Dzitoeva, förbön
Ingegerd Eriksson, förbön
Eva Stridh, förbön
Greger Arvidsson, förbön
Happy Singers under ledning av Britt-Marie Hörnqvist
True Gospel under ledning av Ingegerd Schwartz
Johan Wållberg, piano
Sune Wiklund, bas
Claes-Erik Schwartz, trummor
Bodil Johansson, orgel

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.04
  Församlingssång - Jag vill ge denna dag till dig
  Kompositör: Ulf Nomark
 • 11.07
  Församlingssång - Öppna mig för din kärlek
  Kompositör: Roland Forsberg
 • 11.11
  Församlingssång - Hallelujah
  Kompositör: Georg Friedrich Händel
 • 11.16
  Församlingssång - Amazing Grace
  Kompositör: John Newton
 • 11.20
  Församlingssång - Blott i det öppna
  Kompositör: Olle Widestrand
 • 11.23
  Församlingssång - Viva Jesu medley
  Kompositör: Benjamin Dube
 • 11.31
  Församlingsmusiker - Curbits
  Kompositör: Nils Lindeberg
 • 11.39
  Församlingsmusiker - Allt under himmelens fäste
  Kompositör: Trad Folkvisa Från Gotland
 • 11.44
  Församlingssång - Så länge solen värmer jorden
  Kompositör: Per Harling
 • 11.47
  Församlingssång - Lovsjung vår Gud
  Kompositör: Clarence Eggleton
 • 11.52
  Församlingssång - På vägarna ute i världen
  Kompositör: Egil Hovland
 • 11.58
  Församlingsmusiker - Får ej i vårt hjärta bo
  Kompositör: Gunnar Wennerberg