Radioapans ordsånger: Nästan

2:14 min
Nästan klart känns underbart. Radioapan, Emmot och Tassa sjunger en sång om ordet nästan.