Radioapans ordsånger: Intill

1:42 min
Det är fint att ha en vän intill sig. Emmot och Tassa sjunger en sång om ordet intill.