Radioapans ordsånger: Bland

1:47 min
Ibland är Emmot bland bokstäver och toner. Emot sjunger en sång om ordet bland.