Radioapans ordsånger: Genom

1:30 min
Yeah, yeah, yeah! Radioapans sång färdas genom sladden ut i dagen och natten. Radioapan sjunger en svängig sång om ordet genom.