Radioapans ordsånger: Kort och lång

0:37 min
Radioapan sjunger en sång om skillnaden mellan kort och långt.