Radioapans ordsånger: Lagom

1:18 min
Är lagom bäst? Radioapan sjunger en sång om ordet lagom.