En värld i obalans

19 min
Världshaven töms på fisk, samtidigt som vi blir allt fler människor som behöver mat. Jordbruket klarar inte att föda alla människor ens idag, samtidigt som produktionen av livsmedel är en av de allra största källorna till att naturliga miljöer försvinner, förgiftas och övergöds. Hur ska vi då klara framtiden - när vi dessutom har en pågående klimatförändring som gör de här problemen ännu svårare? Några av de forskare som har försökt teckna en bild av människans framtida möjligheter är med i programmet. Villy Christensen är en dansk forskare vid University of British Columbia som lett en stor internationell studie som visar att havens stora rovfiskar minskat drastiskt i antal under de senaste årtiondena. Jonathan Foley vid University of Minnesota har räknat ut att vi kan öka matproduktionen med 30 - 40 procent bara genom att minska vårt slöseri med livsmedel. Dessutom får vi möta optimisterna som tror att vi redan nästa år vet hur vi ska förse världen med ren energi i oändliga mängder. Det här är bara några av de hundratals frågor som diskuterades av världsledande forskare vid det stora vetenskapsmötet AAAS som i år hölls i Washington och som avslutades i veckan. AAAS står för American Association for the Advancement of Science, och är världens största fristående vetenskapsorganisation. Mötet i Washington samlade runt 8 000 deltagare från hela världen och handlade om allt från frågor kring tandhälsa till betydelsen av de bakterier som lever i våra kroppar.