Ett steg närmare förbränningens gåta

20 min
CH4+2O2 ger CO2+2 H2O eller annorlunda utryckt, metan plus två syremolekyler ger koldioxid och vatten. Så kan man beskriva en del av det som sker när ett stearinljus brinner. Det är en av många delar i den förbränningsprocess som sker. Men förbränning är betydligt mer komplicerat än så.

Att förstå och hitta förbränningens alla processer är näst intill omöjligt och att med datorers hjälp bygga upp modeller för det går inte det heller för så mycket datakraft som behövs finns inte.

Forskarna försöker hela tiden att komma närmare förbränningens gåta. Det för att försöka få fram så effektiva förbränningsprocesser som möjligtFör såväl kakelugnar sopförbränningsanläggningar och stora gasturbinerna som producerar värme eller el kan bli bättre än de är i dag. Dels kan man minska åtgången av bränsle och dessutom kan processerna bli renare och bättre för miljön.

I programmet besöker vi den världsledande förbränningsforskningen vid Lunds universitet. Här tar man fram instrument som gör det lättare at förstå vad som händer i förbränningsprocessen.

Med hjälp av laser kan man studera och analysera olika förlopp vid förbränning och i förlängningen räkna ut hur man effektiviserar processen. Och andra forskare arbetar med att göra förbränningsmotorn bränslesnålare och renare.

Medverkar gör Marcus Aldén professor i laserbaserad förbränningsdiagnostik; Bengt Johansson professor i förbränningsmotorer vid Lund universitet; Sven-Inge Möller doktor i förbränning också de vid Lunds universitet.

Redaktör: Håkan Svensson.