Hertigen. Om självcentrering som misstas för kärlek - Johanna Lundström

5:55 min
Johanna Lundström, lekmannaledare i EFS kyrkan i Örnsköldsvik.

Johanna Lundström är återkommande andaktshållare i morgonandakten. Hon är lekmannaledare i EFS kyrkan i Örnsköldsvik och arbetar också som gymnasielärare i svenska som andraspråk.

Temat den här veckan är kärlek. Om hur kärlek kan gestalta sig i många skepnader.

Jag tror att människan är skapad för kärlek och därför söker vi den. Men äkta kärlek innebär att man blir sedd som den man i sanning är, och ändå inte blir lämnad.
Kärlek innebär också att stå kvar, utan att fly i rädsla, då man blir sedd rakt igenom.

Text

Första Korinthierbrevet 13:4-6

Musik

Yeshu Raja Aradhna
Skapa ett rent hjärta med Kristina Bergvall

Musik som spelats i avsnittet

 • 05.45
  Aradhna - Yeshu Raja
  Album: Yeshu Raja
  Kompositör: Hasi Ali Khan
  Bolag: Black And Red
 • 05.49
  Kristina Bergvall - Skapa Ett Rent Hjärta (Psalm 51)
  Kompositör: Kristina Bergvall
  Bolag: David Media