Bakterieätande virus nytt vapen mot resistens

20 min
Allt fler bakterier blir multiresistenta. För mycket antibiotika till djur och människor håller på att göra vanliga infektioner livshotande. Därför forskas det nu intensivt för att hitta alternativ. Ett av de mer hoppfulla är de så kallade bakteriofagerna som är virus som kan döda bakterier.

Elva sjukhuskliniker i tre länder deltar i den största vetenskapliga studien någonsin om bakteriofager, och den leds från brännskadekliniken på Percys militärsjukhus i en förort till Paris.

Vakterna vid grinden bär alla kamouflageuniform och automatkarbiner. Hit kommer bland annat franska soldater som skadats under uppdrag i Mali eller Afghanistan eller Centralafrikanska republiken. På sjukhuset finns 300 bäddar, och i mer än hälften ligger civila patienter som också får vård här.

Soldaterna som flygs hit från utlandsuppdrag har fått mycket svåra brännskador till exempel när deras fordon kört på en mina och fattat eld. De har bandage över hela kroppen och vissa ser ut som mumier.

Den EU-finansierade Phagoburn-studien går ut på att testa slumpvis behandling av brännsår med bakteriofager eller standardsalvan som innehåller silver och antibiotika. Den kan hålla bakterier i schack, men förlänger läktiden.

– Redan idag förlorar vi patienter med infektioner där ingen antibiotika längre hjälper och därför känns det hoppfullt med bakteriofager, säger Thomas Leclerc, narkosläkare och chef för brännskadecentret.

I programmet medverkar överste doktor Patrick Jault som leder Phagoburn, Överstelöjtnant Thomas Leclerc, narkosläkare och chef för brännskadecentret samt patienter som vårdas på kliniken.

Längre version: Här behandlas brännskadade med bakteriofager