Tiden går - endast kapseln består

14 min
Under historiens lopp har människan försökt att bevara något av sig själv och sin tid till eftervärlden. Bland annat genom olika former av tidskapslar, behållare som fyllts med tidstypiska föremål; fotografier, brev och filmrullar. Men vad speglar dessa - många gånger fåfänga - försök att skapa något bestående, förutom en existentiell längtan att expandera in i evigheten? En essä av idé- och lärdomshistorikern Thomas Kaiserfeld.