Tiggaren och den goda människan

15 min
Varför hjälper vi människor i nöd - för att vi är goda, eller för att vi vill framstå som goda? Varför tenderar debatten om tiggarna handla kanske minst lika mycket om de som ger och deras upplevelser och känslor? Och vems berättelse om tiggandet är det som i slutänden hörs i debatten - den tiggandes eller den givandes?