Urväder, yrväder och ur och skur

25 min
I veckans program får vi svar på vad ur betyder i "ur och skur". Och så förklarar Henrik Rosenkvist vilka olika betydelser ordet pass kan ha.

Veckans språkfrågor:


Finns det någon estlandssvenska kvar och hur låter den? 

Varför heter Sverige Sweden på engelska?

Vilka olika betydelser kan ordet pass kan ha?

Vad betyder ur "ur och skur"?


Med Henrik Rosenkvist, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.