Utrotningshotade ljud, hur ett frö kan bli politiskt och nyansering av köttätardebatten av en köttbonde som hört av sig

41 min
Hur påverkas vårt minne om vi inte längre kan höra ljudet av den super-8 projektor eller en stångjärnshammare? Idag får vi besök av, Torsten Nilsson, museimannen som älskar att rädda utrotningshotade ljud.

Ett av alla utrotningshotade ljud är stenmangeln. Men nu har den blivit inspelad för eftervärlden, på initiativ av Ann-Marie Nilsson. Hon kommer hit och berättar.

När det så kallade domedagsvalvet på Svalbard öppnades för femte och sista gången i år tillfördes 10 000 nya fröprover. Valvet är ett säkerhetslager som erbjuder gratis förvaring av frön från mat- och nyttoplantor från hela världen. På så sätt kan grödor som förstörs till följd av naturkatastrofer, krig eller brist på resurser återskapas.

Nyligen tog man ut fröer från Syrien och sickade dem till Libanon och Marocko. Vad kommer att hända med fröerna nu och på vilket sätt han en växt ha storpolitisk betydelse?

Roland Von Bothmer, professor i kulturväxternas genetik och förädling, berättar hur man arbetar med valvet på Svalbard.

Och så finns det  lyssnare som tycker att vårt program har slagsida åt grönsakspropaganda så idag kommer köttbonden Oscar Westman ge sin syn på köttätande i vår tid.

Programledare: Louise Epstein

Bisittare: Thomas Nordegren

Producent: Ulrika Lindqvist