Kulturnytt

5:00 min
Filmen "Hat och Försoning" visas i SVT 17 år efter Backabranden. Efter nyår blir museibesöken gratis för alla men redan nu får flyktingar fri entré till muséer i Stockholm.