Kulturnytt P1

14 min
Statens museer för världskultur har ett för luddigt uppdrag och dålig ekonomi, besökskorten för nyanlända ger fri entre till museér, förslaget om en FN-styrka för att skydda kulturarv i krigszoner